Triumph Riders Club

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
 

De redactie behoudt zich het recht voor berichten te corrigeren,
voor zover deze in strijd zijn met de forumregels.


Nieuws:Registratieovereenkomst

Welkom!

Leest u a.u.b. eerst de onderstaande tekst.

Hoewel de beheerders en moderators van dit forum zullen trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. Met dit gegeven erkent u dat alle berichten die op dit forum worden geplaatst de visies en meningen van de auteurs geven en niet die van de beheerders, moderators of webmaster (behalve berichten geplaatst door deze mensen) en dat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan.

U gaat ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel geörienteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddelijk en permanent wordt verbannen van deelname aan dit forum, en uw service provider kan geïnformeerd worden. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. U gaat ermee akkoord dat de webmaster, beheerder en moderators van dit forum het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten wanneer zij dit nodig vinden. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de informatie die u bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder uw toestemming aan de webmaster, kunnen de beheerder en moderators niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hack-poging die ertoe leidt dat de gegevens vrijkomen.

Dit forumsysteem gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw lokale computer. Deze cookies bevatten niets van de informatie die u hierna zal invullen; ze dienen enkel om uw gebruikerservaring te verbeteren. Het email-adres wordt alleen gebruikt om uw registratiedetails en wachtwoord te bevestigen (en voor het sturen van nieuwe wachtwoorden mocht u uw huidige vergeten zijn) en om sporadisch belangrijke mededelingen te doen.

Triumph Riders Club Nederland is een digitale ontmoetingsplaats voor liefhebbers van het motormerk Triumph, bestaande uit een website met een druk bezocht forum.
Deelname is altijd gratis, maar wat we van u vragen is om jaarlijks minimaal € 5,00 te doneren, meer mag altijd natuurlijk.

Gun je ons als donateur een vrijwillige financiële bijdrage, maak deze dan over naar rekeningnummer NL10 INGB 0003 779 445 t.n.v. Stichting Triumphriders.
Met de vermelding “Donatie TRC”.

Op voorhand alvast hartelijk bedankt en graag tot ziens op het forum of bij een Ride Out!

Nieuw en geldig vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook onze vriendenclub TRC moet voldoen aan de daarin opgenomen nieuwe regels voor privacybescherming.
In een privacyverklaring moet vastgelegd worden hoe de TRC met privacygevoelige gegevens omgaat.
De gegevens die de TRC verzamelt blijven doorgaans beperkt tot (forum)naam, wachtwoord en emailadres; deze worden opgegeven bj de aanmelding voor het TRC-forum.  
De informatie kan door de deelnemer uitgebreid worden met bijvoorbeeld de geboortedatum, het geslacht M/V, de woonplaats en een opgave van een favoriete website en social media accounts.
De TRC beschikt niet over een geautomatiseerde ledenadministratie: de betreffende gegevens van alle deelnemers worden enkel vermeld binnen het na opgave van een wachtwoord toegankelijke deel van de website.
 
Niet al deze gegevens zijn persoonsgegevens (NAW) waarop de AVG ziet. Dat geldt enkel voor concrete persoonsgegevens (NAW).
 
I.        Bij aanmelding als deelnemer aan het forum van de TRC wordt door deelnemer opgave gedaan van een gebruikersnaam, wachtwoord alsmede emailadres.
II.      Optioneel kan door deelnemer ook een aanduiding van geboortedatum, geslacht, woonplaats, voorkeurswebsite en social media accounts aangegeven worden
III.     De opgave van naam, woonplaats, emailadres, geslacht, geboortedatum betreft persoonsgegevens welke automatisch worden opgenomen in een enkel voor de
          webbeheerder/forumadministrator en een niet voor derden toegankelijke database onder de bescherming van een versleuteld wachtwoord.
IV.      De betreffende database valt tevens onder de privacyregels en bepalingen aangaande de bescherming van persoonsgegevens van onze webhost/provider.
V.       Enkel de gekozen gebruikersnaam en indien aangegeven het emailadres en een vermelding van een favoriete website wordt bij door de betreffende deelnemer geplaatste berichten vermeld in het aan het account gekoppelde profiel.
VI.     Aangaande alle deelnemers zijn deze gegevens tevens binnen de forumfunctie inzichtelijk via de overzichtspagina http://www.triumphriders.nl/new/forum/index.php?action=mlist
VII.    Door de onderscheidenlijke deelnemers aangereikte (persoons)gegevens worden door de TRC niet met derden gedeeld of openbaar ter beschikking gesteld.
VIII.   Er worden op geen andere wijze NAW-gegevens  (adresgegevens, telefoonnummer(s) dan wel andere persoonlijke gegevens gevraagd dan wel in beheer opgeslagen.
IX.     De TRC kan besluiten de deelnemers of een deel daarvan bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, TRC-mededelingen en dergelijke) per email toe te sturen.
         Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.
X.      Bij beëindiging van deelname aan het forum kan de betreffende deelnemer de administrator/webbeheerder van TRC verzoeken de aanwezige vermeldingen binnen een uiterste termijn van 3 maanden te verwijderen.

Ten slotte:
- Nadat uw registratie is goedgekeurd kunt u inloggen op het forum.
  De enige plaats waar u in eerste instantie wat kunt schrijven is Speciaal voor nieuwe leden.
- U dient zich daar eerst kort voor te stellen voordat u uitgebreide forumrechten krijgt.

Door hieronder toe te stemmen gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden.

Privacy Policy

A privacy policy has not been created for this forum.